Avoimuus

Hallinnon avoimuus

Hyvän hallinnon perustana ovat avoimuus, tasapuolisuus ja riippumattomuus. Valtiot keräävät kansalaisista yhä enemmän tietoa, mutta toimivat samaan aikaan itse usein suljettujen ovien takana. Suljetut ovet on avattava ja kansalaisten sekä kansalaisjärjestöjen mielipiteitä on kuultava entistä paremmin jo lain valmisteluvaiheessa. Tietotekniikka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet laskea kynnystä osallistua päätöksentekoon.

Valtioiden ja Euroopan Unionin on toimittava nykyistä avoimemmin ja demokraattisemmin. Puolue- ja vaalirahoituksen avoimuus on taattava. Piraattipuolue toimii edelläkävijänä rahoituksensa, hallintonsa ja toimintansa avoimuudessa.

Kansalaisen oikeusturvan kannalta hallinnon avoimuus ja julkisen tiedon saatavuus on erittäin tärkeää. Julkisen sektorin on osakeyhtiön omistajana pyrittävä toteuttamaan yrityksessä julkisen sektorin käytäntöjä, erityisesti painottaen toiminnan avoimuutta. Asia korostuu myös tilanteissa, joissa yksityinen yritys saa käyttöönsä julkista tukea.

Avoimuus Piraattipuolueessa

Piraattipuolue noudattaa avoimuutta toiminnassaan. Puoluehallitus pitää eräistä rutiiniasioista päättämistä lukuunottamatta kokouksensa reaaliaikaisena verkkokeskusteluna, joka on kenen tahansa seurattavissa. Puoluehallituksen kaikkien kokousten pöytäkirjat ovat julkisia. Piraattipuolueen varainkäytöstä on tarkat ja ajantasaiset tiedot saatavilla verkkosivuiltamme.