Puoluehallitus

Piraattipuolueen politiikasta, toiminnasta ja taloudesta vastaa puoluehallitus. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Nyt toimiva hallitus valittiin puoluekokouksessa Helsingissä 17.8.2014, joten sen toimikausi kestää vuoden 2016 ensimmäiselle puoliskolle. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä viisi varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä.

Hallituksen tehtävänä on koordinoida toimintaa ja luoda sille puitteet. Aktiivit järjestävät paikallistason toimintaa vapaasti. Toiminnan järjestämisestä ja siihen osallistumisesta kiinnostuneiden kannattaa tutustua oman alueensa piiriyhdistyksen toimintaan.

Piraattipuolueen hallituksen kokoukset pidetään Internetin kautta. Noin kerran kuukaudessa pidetään chat-kokous (IRC:ssä, PirateNet-verkon kanavalla #hallituskokous), jossa käsitellään erityisesti toimintasuunnitelman ja talousarvion seurantaa. Kaikki ovat tervetulleita seuraamaan näitä kokouksia ja voivat myös lähtökohtaisesti osallistua keskusteluun. Seuraavan kokouksen ajankohta näkyy puolueen kalenterissa. Seuraavan kokouksen esityslista ja menneiden kokousten pöytäkirjat ovat saatavilla verkossa.

Lisäksi hallitus pitää sähköpostin ja Kirjoitusalusta.fi-palvelun kautta noin kerran kuussa kokouksen, jossa käsitellään lähinnä rutiiniluontoiset ilmoitus-, jäsen- ja raha-asiat.

Puoluehallituksen kokoonpano

Puoluehallituksen jäsenet näet Ihmiset-osiosta.