Puoluekokoukset

Ylintä päätösvaltaa Piraattipuolueessa käyttää puoluekokous, johon saa osallistua jokainen puolueen jäsen. Sääntömääräisiä puoluekokouksia pidetään vuosittain kaksi: helmi-kesäkuussa ja syys-marraskuussa. Puoluekokous päättää puolueen sääntöjen ja puolueohjelman muuttamisesta sekä valtakunnallisista vaaliohjelmista. Puoluekokous hyväksyy toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikertomuksen ja päättää varainhoitoa koskevan vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Puoluekokous valitsee uuden puoluehallituksen joka toinen vuosi. Puoluekokouksissa käsitellään myös jäsenten laatimia kokousaloitteita.

Seuraava puoluekokous

Piraattipuolueen seuraava sääntömääräinen kokous pidetään keväällä 2017.